Ved ny en forskrift er myndigheten til å treffe lokale karantenevedtak nå lagt til Sysselmannen på Svalbard, mer informasjon her

Sysselmannen vedtok 1. april å forlenge plikten til hjemmekarantene på 14 dager for alle som ankommer Svalbard via flyplass, havn eller på annen måte.
Vedtaket gjelder for hele Svalbard. Det er mulig å få unntak fra karanteneplikten.