Hege Holen Paulsrud - fortellinger
 

FORTELLINGER

Hege Holen Paulsrud (f 1975), omtaler gjerne seg selv som søring bosatt i Nord-Norge, og som trekker enda lengre nord så fort hun har mulighet. Det siste året har hun jobbet med prosjekter rundt arktisk historie. Blant annet Fridtjof Nansen, med fokus på hans forskning, forskere og fangstmenn på Svalbard, og ikke minst flere sterke kvinner som alle har historier verdt å fortelle verden om.

Blant annet fokuserer kunstneren denne gang på Wanny Wollstad, første kvinne som fangstet på Svalbard, Fridtjof Nansen, mannen som virkelig satte fart på havforskningen og Hanna Resvoll-Holmsen, første kvinnelige forsker på Svalbard - det er mange Svalbard-historier som fortsatt bør fortelles. Her er noen av dem, formidlet med farger og sitater. Originale spraymalerier og DGA.

Utstillingen åpner i Galleri Svalbard torsdag 12.9 kl. 19
Velkommen!
 
-----------

Tidligere utstillinger:

Janne Talstad: Observasjoner, 17.5 - 20.6.2019

Janne Talstad - observert

 

Galleri Svalbard 17.05 – 20.06.2019

I utstillingen tar kunstneren rollen som overvåker av bygninger, forlatte historiske steder, og i noen tilfeller tilsynelatende intetsigende plasser. Utstillingen er resultat av utforskninger kunstneren har arbeidet med over mange år på Svalbard.

Utstillingens arbeidstittel var i utgangspunktet nokså nøytralt beskrivende: Observasjoner over forandringer i Svea, Pyramiden og Longyearbyen, og består av syv fotoinstallasjoner med til sammen 30 bilder, og en større videoinstallasjon bestående av 15 ulike filmer bygd opp i en montasje som fullstendig endrer opplevelsen av utstillingsrommet.

Kunstneren jobber blant annet med filmatisk materiale fra satelittstasjonen SvalSat. Den primære oppgaven er overvåking av vær og vind, men er også leverandør til aktører som registrerer flytrafikk, prøvesprengninger og troppeforflytninger. I det geopolitisk motsetningsfulle arktiske territoriet bruker hun norske Longyearbyen og russiske Barentsburg som levende kontraster, og den tomme russiske byen Pyramiden som en slags sovende arktisk organisme i ferd med å våkne fra dvalen.

observasjoner dokumenterer Talstad bygninger, mellomrom, plasser, kontraster til naturressursene, rom og korridorer, og vi får også se utviklingen i de ulike stedene på Spitsbergen. Noe av intensjonen er å vise både i billedform og film de ulike måtene de tre samfunnene har forandret seg, men også påvirkningen på dyrelivet som til tider har blitt tydelig påvirket av menneskets nærvær, som rundt hotellet i Pyramiden der polarrevene til tider oppfører seg som hunder. Der Talstad tidligere har jobbet mest med videoinstallasjoner basert på lange opptak, viser denne utstillingen i Galleri Svalbard også kortere og mer dramaturgisk fortettede videoer.

Utstillingen åpner i Galleri Svalbard 17. mai kl. 16.

--------- 

Elizabeth Bourne - cyanotypes 11.4. - 12.5.2019

circle ice - web.jpeg

Elizabeth Bourne

Bourne tok sin billedkunstnerutdannelse innenfor maleri ved Suffolk University i Massachusetts, og senere ved Art Students League of New York og ved The Gage i Seattle.

Koblingen mellom kunst og teknologi er et sentralt punkt i Bs kunstnerskap. Allerede i 1988 mottok hun stipend fra Xerox for arbeidet i krysningspunktet mellom kunst og teknologi. Hun ble i 1992 utvalgt som artist guest of honor ved IEEE (Institute of Flectric and Electronic Engineers) og Siggraph (Special Interest Group og Graphic Art and Interactive Technology) året etter. Hennes digitale arbeider har vunnet priser fra Corel Draw (1992) og Adobe (1993, -94 og -95) og hun har blant annet hatt oppdrag for NASA.

Fascinasjonen med Arktis har Bourne hatt siden hun var i tyveårene og pleide å reise til den nordlige delen av Canada. De siste årene har arktiske omgivelser (Grønland, Island og Svalbard) opptatt stadig mer av hennes tid og interesse.

Infinite blue - web.jpeg

De seneste årene har hun i tillegg til separatutstillinger deltatt på nasjonalt kjente gruppe­utstillinger i statene, blant annet Camera USA (Florida) og Blue Skye gallery (Oregon), sistnevnte med et fotoessay med motiver fra Svalbard. Bourne bor og arbeider i dag i Longyearbyen. 

 

Alexander Stub - grafikk 3.3. - 5.4.2019

Stub: Mot en polarnatt, linosnitt, 60 x 75 cm

 

Alexander Stub (f.1978)

Med unntak av ett år på kunstskolen i Bergen, er Alexander Stub hovedsakelig autodidakt, i den forstand at hans formelle kunstutdanning ikke er omfattende. Som sønn av billedkunstner Kjell Stub, fikk han imidlertid dette inn med oppveksten, og solgte sitt første bilde allerede som 13-åring.

Stub er grafiker og arbeider primært med linosnitt. Naturen er utgangspunkt for mange av motivene, men det er komposisjon og farge som står i sentrum for Stubs billedunivers. Balansen mellom former, varme og kjølige farger er det som gjør hans behandling av i utgangspunktet alminnelige naturformer så vidt spesielle. Fargebruken i Stubs bilder er ren og klar, men likevel nøye avstemt mot komposisjonen i hvert enkelt bilde.