Bourne-Sanctuary04adj.jpg

Sanctuary er Elizabeth Bournes andre utstilling i serien Arctic Sonata. Den første ble vist i Galleri Svalbard 2020. Den gang var det forandring under tittelen Drift Ice - Loss and Change som sto sentralt. Denne gangen handler det om det tilsynelatende stabile. 

---------------------------------

Stein Henningsen - Båten

Stein Henningsen - båten-web.jpgStein Henningsen: Båten 

Performance-kunstner Stein Henningsen (f.1962) gjør sjelden noe halvhjertet. Enten han kaster seg gjennom en murvegg, håndterer isblokker til hypotermien setter inn, eller sleper kjetting gjennom gatene til han er i ferd med å stupe – fellestrekk i de fleste av hans prosjekter, er at arbeidene hans er svært fysiske i sin tilnærming til Kunsten som Prosess. Dette gir dem også en åpenhet overfor publikum som ikke alltid er like vanlig.
På overflaten er Båten lett tilgjengelig. Når man så går forbi det ytre handlingsrommet, kan man finne de dypere spørsmålene som prosjektet reiser, fra menneskelig hybris til problemstillinger rundt klima og uberørt natur. 
 
 
 

----------------- 

Julia Wellner - 79 days at sea

10_c.jpg

Julia Wellner er en tysk fotograf, bosatt i Longyearbyen. Hun studerte fotografi ved École des Arts Appliqués i Vevey i Sveits. Senere jobbet hun i nærmere 15 år som arkitekturfotograf, med virksomhet fordelt på Frankrike, Tyskland og Sveits. Wellner begynte å utvikle seg som kunstnerisk fotograf rundt årtusenskiftet, og har siden hatt en rekke gruppe- og separatutstillinger internasjonalt.

I 2012 begynte Wellner å søke mot opphold på kunsnerverksteder for å vie seg til kunsten i større grad. Blant annet tilbrakte hun et halvt år på Island, før hun i 2016 kom til Svalbard, først som deltaker iThe Arctic Circle Artist Residency ombord på Antigua. Arbeidet kulminerte i utstillinger i Reykjavik og Genève. Etter disse prosjektene flyttet Wellner til Longyearbyen. Ved siden av sitt kunstneriske virke har hun også jobbet som guide bade i Arktis og Antarktis.  

79 days at sea.

“Å lytte til lyden fra bølgene og kalvende isbreer, å kunne se havet i Arktis, og å få oppleve mer av de arktiske landskapene og lære mer om Svalbard, det var mitt enkle ønske. Jeg søkte på jobb på Antigua og i juli 2017 gikk jeg ombord som en del av mannskapet. Denne utstillingen er det fotografiske resultatet. Alle notater er fra dagboken min i løpet av tiden ombord.”

-----------------

Patrik Berg - Svalbard Explorer 

utstillingsåpning: torsdag 12. november 2020

Patrik Berg - Entirely Recent

Entirely Recent, 2020

Patrik Berg (f. Härnosand, Sverige 1982) er utdannet ved Kunsthøgskolen i Bergen (BA 2012) og Kunsthøgskolen i Oslo (MA 2015).

Sommeren 2020 har kunstneren boltret seg i Articas grafikkverksted. I en periode der verden har vært preget av isolasjon, har Patrik Berg intensivt utforsket kobbergrafikkens muligheter, med impulsene fra sitt opphold på Svalbard. Resultatet kan synes overraskende ved første øyekast, men ved ettertanke viser det rekkevidden av assosiasjoner. Planter og landskapslinjer i bildene tar utgangspunkt i lokale forhold. Motivene kretser rundt langsiktige geologiske perspektiver, men har en til tider dystopisk klangbakgrunn. I løpet av kunstnerens opphold ble det satt varmerekord på Svalbard.

 

-----------------

Elizabeth Bourne - Drift Ice: Loss and Change

Utstillingsåpning lørdag 12. september kl. 15

En videoreise gjennom prosjektet finner du her: 

https://www.youtube.com/watch?v=U9MES3N00DQ&feature=youtu.be

 

Elizabeth Bourne - Ice Drift

 

 

---------------------------------------------------------

 ---------------------------------------------------------

Adam Sébire - AnthropoScenes

8. mars - 24. august 2020 

AnthropoScene II - Tideline WEB.jpg

Som vann, vind eller jordskjelv har også mennesker blitt en geologisk kraft i seg selv. Dette er premisset for den antropocene tidsalder. Våre økonomiske og industrielle systemer påvirker jordens systemer som livet avhenger av. Prosessene vi har satt i gang er så omfattende at det knapt er fattbart.
Adam Sébire studerte dokumentarfilm ved de nasjonale filmskolene i Australia og Cuba før han begynte å lage programmer for de australske kringkasterne ABC og SBS. Erfaringene han gjorde under filming på stillehavsøyene Tuvalu i 2003, bare to meter over havnivå, endret hans fokus i retning av klimaforandringer.

Sébires arbeider som kunstner, filmskaper og fotograf har vært vist i mange fora, fra internasjonale filmfestivaler til TV – fra Australias Flying Doctor besøkssenter, til Deutsches Museum i München og FNs hovedkvarter i New York.

For markeringen av Galleri Svalbards 25-årsjubileum i mars/april viser vi filmer fra Adams pågående serie AnthropoScenes, filmet på Island, Grønland, og nå også Svalbard

Like water, wind or earthquake, humans have unwittingly become a geological force in their own right: this is the premise of "the Anthropocene". Our economic-industrial systems disrupt the Earth Systems on which Life depends. The processes we set in motion are so vast as to be almost imperceptible to our own eyes; we're trapped within them, looking out. Meanwhile our pollutants show little regard for national boundaries, so their effects become displaced from their causes, in both time and space.

Adam Sébire studied documentary filmmaking at the national film schools of Australia & Cuba before before making programs for the Australian public broadcasters ABC & SBS. His experiences while filming on the Pacific island nation of Tuvalu in 2003, only 2m above the rising waters of the Pacific, attuned his work towards climate change.

As artist, filmmaker & photographer Adam’s works have been shown widely, from international film festivals to global TV broadcasts; from Australia’s Flying Doctor visitors centre to the Deutsches Museum Munich and the United Nations headquarters in New York.

For its 25th anniversary exhibition in March-April 2020 Galleri Svalbard presents an all-moving image exhibition drawn from Adam's ongoing series of AnthropoScenes, filmed in Iceland, Greenland and now Svalbard.

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sigurd Slembe - Svalbardminner 

16.1 - 28.2.2020

Sigurd Slembe

Sigurd Tore Slembe (f. 1945) er opprinnelig utdannet faglærer i tegning, form og farge. Han debuterte som billedkunstner på UKS i 1976.

   Siden har han hatt en rekke utstillinger på landsbasis, offentlige innkjøp og utsmykkingsoppdrag.

   Det har vært sagt om akvarellen at det er det enkleste å starte med for nybegynnere, men også det kanskje vanskeligste mediet å mestre fullstendig. Slembe er blant de som har spesialisert seg her.

   Utstillingen Svalbardminner er, som tittelen helt utvetydig henviser til, nettopp visuelle gjengivelser av minner og erfaringer fra de gangene kunstneren har vært her oppe.

Utstillingsåpning torsdag 16. januar kl. 19

Utstillingen står til 28.2.2020

Velkommen!

 
 
-----------------
Olaf Storø - Det som er att når tankane har dratt
 
KPSW-Storø Atelier.jpg
 
Det er 30 år siden billedkunstneren Olaf Storø kom til Svalbard for første gang. Vi får se et retrospektivt utvalg fra hans kunstneriske virke gjennom fire tiår. 
Grafikk, maleri, skulptur. 
 
KunstPause Svalbard 2019 åpnes av Arnt Vegar Jensen
Musikalsk innslag ved Longyearbyen kulturskole
Velkommen!
 
---------------------
 
Nights of the Sun - Anna Ejsmond & Magdalena Wutkowska 10.10. - 3.11.2019
 
Titankrana

NIGHTS OF THE SUN

Et av de betydeligste skiller vi mennesker har i vårt forhold til omgivelsene, er hva som er natur (i.e. det som er) kontra kultur (det vi selv har skapt). 

Kultur er menneskeskapt og handler om hvordan vi manifesterer vår egenart som selvreflekterende skapninger. Naturen derimot, simpelthen ER, enten den representerer en fare eller er en gave til vår overlevelse og trivsel.

Går det an å kuratere naturen?

Anna Ejsmond (1987) og Magdalena Wutkowska (1986) er dr.grads-studenter i arktisk biologi ved UNIS. Prosjektet vi presenterer her har tatt tre år å fullføre. 

Med utgangspunkt i nysgjerrighet og trangen til å stille spørsmål ved alt vi ser rundt oss, begynner dette prosjektet med å la naturen følge sin egen kurs, og registrere hva det resulterer i innenfor et gitt medium. I dette tilfellet pinhole-kameraets enkle konstruksjon.

Solarigrafi er en fotografisk metode for å fastlegge solens gang over himmelen. For å oppnå dette ble kameraene ladet med klassisk sort/hvitt fotopapir, som egentlig er utviklet for bruk i mørkerommet. Bildene blir ved denne metoden eksponert som direkte negativer på papir, og må skannes før ytterligere bearbeiding. Som kameraer er det brukt metallbokser eller lystette esker. Kjennetegnet ved metoden er lang eksponeringstid – i noen tilfeller et halvt år. I denne perioden vet man ikke mam får noe resultat til slutt, og man har liten kontroll på hva som fyller billedfeltet i det  endelige fotografiet.

Utstillingsåpning torsdag 10. oktober kl. 19

Velkommen!

 

-----------

 

Hege Holen Paulsrud - fortellinger

 

FORTELLINGER

Hege Holen Paulsrud (f 1975), omtaler gjerne seg selv som søring bosatt i Nord-Norge, og som trekker enda lengre nord så fort hun har mulighet. Det siste året har hun jobbet med prosjekter rundt arktisk historie. Blant annet Fridtjof Nansen, med fokus på hans forskning, forskere og fangstmenn på Svalbard, og ikke minst flere sterke kvinner som alle har historier verdt å fortelle verden om.

Blant annet fokuserer kunstneren denne gang på Wanny Wollstad, første kvinne som fangstet på Svalbard, Fridtjof Nansen, mannen som virkelig satte fart på havforskningen og Hanna Resvoll-Holmsen, første kvinnelige forsker på Svalbard - det er mange Svalbard-historier som fortsatt bør fortelles. Her er noen av dem, formidlet med farger og sitater. Originale spraymalerier og DGA.

Utstillingen åpner i Galleri Svalbard torsdag 12.9 kl. 19
Velkommen!
 
-----------

Tidligere utstillinger:

Janne Talstad: Observasjoner, 17.5 - 20.6.2019

Janne Talstad - observert

 

Galleri Svalbard 17.05 – 20.06.2019

I utstillingen tar kunstneren rollen som overvåker av bygninger, forlatte historiske steder, og i noen tilfeller tilsynelatende intetsigende plasser. Utstillingen er resultat av utforskninger kunstneren har arbeidet med over mange år på Svalbard.

Utstillingens arbeidstittel var i utgangspunktet nokså nøytralt beskrivende: Observasjoner over forandringer i Svea, Pyramiden og Longyearbyen, og består av syv fotoinstallasjoner med til sammen 30 bilder, og en større videoinstallasjon bestående av 15 ulike filmer bygd opp i en montasje som fullstendig endrer opplevelsen av utstillingsrommet.

Kunstneren jobber blant annet med filmatisk materiale fra satelittstasjonen SvalSat. Den primære oppgaven er overvåking av vær og vind, men er også leverandør til aktører som registrerer flytrafikk, prøvesprengninger og troppeforflytninger. I det geopolitisk motsetningsfulle arktiske territoriet bruker hun norske Longyearbyen og russiske Barentsburg som levende kontraster, og den tomme russiske byen Pyramiden som en slags sovende arktisk organisme i ferd med å våkne fra dvalen.

observasjoner dokumenterer Talstad bygninger, mellomrom, plasser, kontraster til naturressursene, rom og korridorer, og vi får også se utviklingen i de ulike stedene på Spitsbergen. Noe av intensjonen er å vise både i billedform og film de ulike måtene de tre samfunnene har forandret seg, men også påvirkningen på dyrelivet som til tider har blitt tydelig påvirket av menneskets nærvær, som rundt hotellet i Pyramiden der polarrevene til tider oppfører seg som hunder. Der Talstad tidligere har jobbet mest med videoinstallasjoner basert på lange opptak, viser denne utstillingen i Galleri Svalbard også kortere og mer dramaturgisk fortettede videoer.

Utstillingen er støttet med Regionale prosjektmidler for visuell kunst  og Billedkunstnernes Vederlagsfond

 

 Utstillingen åpner i Galleri Svalbard 17. mai kl. 16.

--------- 

Elizabeth Bourne - cyanotypes 11.4. - 12.5.2019

circle ice - web.jpeg

Elizabeth Bourne

Bourne tok sin billedkunstnerutdannelse innenfor maleri ved Suffolk University i Massachusetts, og senere ved Art Students League of New York og ved The Gage i Seattle.

Koblingen mellom kunst og teknologi er et sentralt punkt i Bs kunstnerskap. Allerede i 1988 mottok hun stipend fra Xerox for arbeidet i krysningspunktet mellom kunst og teknologi. Hun ble i 1992 utvalgt som artist guest of honor ved IEEE (Institute of Flectric and Electronic Engineers) og Siggraph (Special Interest Group og Graphic Art and Interactive Technology) året etter. Hennes digitale arbeider har vunnet priser fra Corel Draw (1992) og Adobe (1993, -94 og -95) og hun har blant annet hatt oppdrag for NASA.

Fascinasjonen med Arktis har Bourne hatt siden hun var i tyveårene og pleide å reise til den nordlige delen av Canada. De siste årene har arktiske omgivelser (Grønland, Island og Svalbard) opptatt stadig mer av hennes tid og interesse.

Infinite blue - web.jpeg

De seneste årene har hun i tillegg til separatutstillinger deltatt på nasjonalt kjente gruppe­utstillinger i statene, blant annet Camera USA (Florida) og Blue Skye gallery (Oregon), sistnevnte med et fotoessay med motiver fra Svalbard. Bourne bor og arbeider i dag i Longyearbyen. 

 

Alexander Stub - grafikk 3.3. - 5.4.2019

Stub: Mot en polarnatt, linosnitt, 60 x 75 cm

 

Alexander Stub (f.1978)

Med unntak av ett år på kunstskolen i Bergen, er Alexander Stub hovedsakelig autodidakt, i den forstand at hans formelle kunstutdanning ikke er omfattende. Som sønn av billedkunstner Kjell Stub, fikk han imidlertid dette inn med oppveksten, og solgte sitt første bilde allerede som 13-åring.

Stub er grafiker og arbeider primært med linosnitt. Naturen er utgangspunkt for mange av motivene, men det er komposisjon og farge som står i sentrum for Stubs billedunivers. Balansen mellom former, varme og kjølige farger er det som gjør hans behandling av i utgangspunktet alminnelige naturformer så vidt spesielle. Fargebruken i Stubs bilder er ren og klar, men likevel nøye avstemt mot komposisjonen i hvert enkelt bilde.