Energiverket vil gjennomføre testkjøring av utstyr  tirsdag 3.mars og onsdag 4. mars. I den forbindelse vil det trolig være behov for å slippe ut ufarlig vanndamp.

Dette kan bli godt synlig. 

 

Bilde Longyear Energiverk.png