INFORMASJON OM REISE FRA LONGYEARBYEN TIL OSLO I KVELD

Presisering:
1) Gjelder IKKE fastboende på Svalbard
2) Gjelder alle personer som er omfattet av §1 under.
§ 1 Karanteneplikt
Personer som ankommer Norge fra andre land enn Sverige eller Finland, skal oppholde seg i karantene i 14 dager etter ankomst til Norge. Bestemmelsen gjelder også for personer som ankommer Norge fra Sverige eller Finland, og som har oppholdt seg i andre land i løpet av de siste 14 dagene.
En person i karantene skal oppholde seg i eget hjem eller annet egnet oppholdssted. Personen kan bare oppholde seg utenfor hjemmet eller oppholdsstedet såfremt nærkontakt med andre personer unngås.

https://lovdata.no/dokument/LTI/forskrift/2020-03-13-287

Nasjonale myndigheter har i dag besluttet at alle tilreisende gjester, som har kommet til Svalbard etter 27.februar skal reise til Oslo. Dette på grunn av den pågående koronasmitte-situasjonen rundt om i hele verden. Årsaken til at nasjonale myndigheter ønsker at de tilreisende drar til fastlandet, er at Longyearbyen er et svært sårbart lite samfunn. Vi har et lite akuttsykehus og nesten ingen offentlige helsetjenester.  Samtidig har vi samfunnskritiske funksjoner som må ivaretas for at de lokale innbyggerne skal kunne bo og leve her. Vi må derfor ta alle forholdsregler for å ivareta denne situasjonen.

I dag er det ingen smittede i Longyearbyen og vi ønsker å ta best mulig vare på våre tilreisende gjester. Det gjør vi best ved å frakte dere til vår hovedstad Oslo, som har et svært godt utbygd apparat for å ivareta denne situasjonen.

Det er nå bestemt at flyet som skal ta dere ned til fastlandet har avgang fra Longyear flyplass kl 23.55 i kveld (søndag 15.mars).

Praktisk informasjon:

Skjema:

Alle reisende må fylle ut skjema med personopplysninger. Dette har du fått utdelt på forhånd. Har du ikke mottatt skjema ta kontakt med hotellets resepsjon eller du får skjemaet av personell ved bussene. Dette skal leveres til personalet som står ved bussen.

Transport til flyplass:

Det blir satt opp ordinær flybuss som henter dere ved de respektive hoteller. Flybussen har avgang fra hotellet kl 22.00.

Dere som ikke bor på hotell og gjestehus skal møte opp ved Radisson Blu Polar Hotel, der dere blir plukket opp sammen med øvrige reisende.

Fly:

Flyet har forventet avgang kl 23.55 og lander i Oslo ca kl 02.55.

Vi som bor i Longyearbyen beklager den situasjonen dere er kommet i. Ha en fin reise og vi vet dere vil bli tatt godt vare på i Oslo.

Velkommen tilbake!