Det stilles krav til gode norskferdigheter og det må fremlegges gyldig norsk politiattest.
Barnehagene kan kontaktes f.o.m. 8.august.

Kontaktpersoner
Polarflokken barnehage: Trine Berntsen, tlf. 79 02 21 64, trine.berntsen@lokalstyre.no.
Kullungen barnehage: Hilde Aske, tlf. 79 02 23 68, hilde.aske@lokalstyre.no.