SFO ved Longyearbyen skole søker tilkallingsvikarer.

Det stilles krav til gode norskferdigheter og det må fremlegges gyldig norsk politiattest.
Kontaktperson:
SFO leder Siri Kverneland, tlf 915 31 575 / e-post: Siri.kverneland@lokalstyre.no