For information in other languages ​​click on the flag above

OPPDATERING TORSDAG 10.1. KL. 21.00: Vinden er iferd med å løye og alt tyder på at været i morgen vil gjøre det mulig å gå tilbake til normal virksomhet. Alle våre tjenester åpner til vanlig tid fredag 11.1. og vi ønsker alle velkommen tilbake på skole, barnehager, SFO og kulturskole. Det er imidlertid fortsatt stor snøskredfare og vi ber alle utvise forsiktighet ved ferdsel i terrenget. Evakueringen og ferdselsforbudet opprettholdes som tidligere vedtatt.

Følg også med på sidene til Sysselmannen på Svalbard.

-----

Ekstremvær og stenging av enkelte tjenester

Det er varslet ekstremvær fra formiddagen torsdag 10.1. til formiddagen fredag 11.1. Historiske hendelser tilsier at det kan oppstå farlig situasjoner i byen med løse gjenstander som flyr gjennom luften og skade på bygninger. Man må også regne med svært dårlig sikt noe som forsterker faren ytterligere. Longyearbyen lokalstyre oppfordrer generelt til å sikre bygninger, løse gjenstander og ikke ferdes ute unødvendig.

Det er ut fra en totalvurdering av situasjonen besluttet å stenge deler av tjenestetilbudet i Longyearbyen for å redusere faren for uønskede hendelser.

Følgende tjenester stenges hele dagen i morgen, torsdag 10.1.2019:

  • Longyearbyen skole inklusive SFO og Longyearbyen kulturskole.
  • ​Kullungen barnehage og Polarflokken barnehage.
  • ​Svalbardhallen, Longyearbyen folkebibliotek og Galleri Svalbard.
  • Longyearbyen ungdomsklubb
  • Miljøstasjonen

Videre informerer vi om at veien mellom Longyearbyen skole og Nybyen vil være stengt og det vil være omkjøring via Vei 501 ("Museumsveien") og Vei 300 forbi Huset.
Vi henstiller også folk om å ikke være til hinder for brøytemannskapene om sikten blir dårlig, og dersom man absolutt må ut i uværet så oppfordrer vi til bruk av refleks og/eller refleksvester. Det kan også være vanskelig å få bistått med rørleggertjenester etc., så det er smart også å tappe opp litt ekstra vann i forkant av uværet.

Dersom værprognosen for torsdag endrer seg vesentlig, vil tjenestene være åpent som normalt. Egen informasjon om dette vil eventuelt bli lagt ut på våre hjemmesider.

Evakuering og ferdselsforbud

Sysselmannen informerer følgende på sine hjemmesider

Sysselmannen har besluttet å evakuere boliger i Vei 228 og boligbrakkene på oversiden (østsiden) av veien i Nybyen. Det blir også innført ferdsels- og oppholdsforbud i disse områdene. Forbudet gjelder fra kl. 08.00 torsdag morgen 10.1.2019.​

- Beslutningen, inkludert tidspunkt, er tatt på bakgrunn av værprognosene og skredfaglige vurderinger fra NVE og Skred AS, sier sysselmann Kjerstin Askholt.

Evakueringen vil gjelde for følgende boliger i Vei 228: Vei 228-2, 228-4 A, B, C, D, E, 228-7, 228-9, 228-11, 228-13cA, B, C, D, E, og alle bygningene på oversiden (østsiden) av veien i Nybyen.

Veien fra Longyearbyen skole til krysset til Nybyen blir stengt. Vei 300 mellom det gamle museet og krysset Nybyen blir åpnet.
Ferdsels- og oppholdsforbudet gjelder også scootertraseene på oversiden (østsiden) av husene i Lia og fra skolen til Nybyen.
Meteorologisk institutt varsler om sterk storm og ekstreme vindkast på 45 m/s for Nordenskiöldland torsdag. Det er også varslet om snøskredfare 4 - stor.
På grunn av den sterke vinden kan det oppstå farlige situasjoner i byen med løse gjenstander som flyr gjennom luften og skade bygninger. Man må også regne med svært dårlig sikt noe som forsterker faren ytterligere. Derfor oppfordrer vi folk til å holde seg inne.
Beslutningen om evakuering og ferdsels- og oppholdsforbud ble tatt etter et møte i Beredskapsrådet i Longyearbyen onsdag ettermiddag.

Boligkontor

Innbyggere som ikke selv har ordnet seg alternativ innkvartering kan ta kontakt med boligkontoret som vil bli etablert i Rabalder café og bakeri i Longyearbyen kulturhus fra torsdag 10.1. kl. 08.00. Boligkontoret kan også kontaktes på tlf. 79 02 23 60.

Les mer:
Hjemmesidene til Sysselmannen på Svalbard
Facebooksidene til Sysselmannen på Svalbard