Gjelder kun barn med ordinær SFO-plass

Fyll ut skjema for påmelding til feriedager

Søknadsfrist 7.mars

Åpningstid kl.08.15-16.30 med lunsj
Barnet har med nistepakker og drikkeflaske
Pris kr. 900 for 1 uke
Pris kr. 220 pr. dag
30% søskenmoderasjon