Ung i Longyearbyen

Ung i Longyearbyen jobbar aktivt for at ungdom skal trivast i lokalsamfunnet vårt. Longyearbyen er eit lite, multikulturelt samfunn med ei høg utskifting av lokalbefolkninga, også ungdommar. Vinteren og mørketida er lang, den fysiske avstanden frå vener og familie på fastlandet er stor, og ei stadig utskifting av vennegjengen er alle element som kan by på utfordringar. Dette er noko av det som gjer det spesielt å vekse opp i Longyearbyen.

Ung i Lyb logo.jpg

Ung i Longyearbyen skal gjennom sitt tenestetilbod tilby møteplassar og aktivitetar for og av ungdom, samt stimulere til eit godt fritidstilbod for ungdom på Svalbard. Ung i Longyearbyen skal ha eit helsefremmande og førebyggjande innhald i planlegging, organisering og gjennomføring av våre aktivitetar og tilbod. Vi skal bidra til å sikre et godt oppvekstmiljø og bidra til samhandling mellom individ og grupper. Vi skal i møte med ungdommane bidra til å skape samfunnsengasjement, og ungdomsmedvirkning skal vere ein sentral arbeidsmetodikk.

Målgruppa for Ung i Longyearbyen er ungdom frå 5.klasse og ut vidaregåande skule. Hovudmålgruppa er frå 8.klasse og opp til 18. år. Klikk i menyen på venstre side for å lese meir om de ulike tilboda og arrangementa til Ung i Longyearbyen.

Ungdommen har påverkning på aktivitetane og aktivitetane og tilboda gjennom allmøter på UHU, styremøter i klubbstyret til ungdomsklubben og Longyearbyen Ungdomsråd.

Aktivitetane som blir organisert er frivillig, og for alle. Ein skal verken krevje spesielle ferdigheiter, kunnskap eller god økonomi for å delta. Det er eit ynskje om foreldredeltaking ved større arrangement, og at planlegginga av større arrangement skal inkludere foreldre som stiller frivillig. 

Ung i Longyearbyen skal ha eit hesefremmande og førebyggjande innhald i planlegging, organisering og gjennomføring av aktivitetar og tilbod, og har som mål gjennom sine aktivitetar, tilbod og arrangement, å:

 • Legge til rette for aktivitetar som fremmar fysisk og psykisk helse
  • Skape eit inkluderande miljø
  • Bevare og skape gode sosiale nettverk blant ungdom i byen
  • Gjenspeile ungdommen sine interesser
  • Vere ein arena for å prøve ferdigheter som aukar mestrings- og sjølvkjensla
  • Tilby sunne alternativ ved matservering
 • Arbeide med haldningsskapande arbeid, samt fremme arbeid på tvers av sektorar og frivillige organisasjonar/lag i Longyearbyen
  • Auke ungdommen sin nysgjerrighet og stimulerer til kreativitet og nytenking
  • Skape engasjerte, samfunnsbevisste og ansvarlige ungdommar
 • Aktivt drive med rusførebyggjande arbeid

Alle Ung i Longyearbyen sine tilbod og arrangement er rus, snus og røykfrie.

Følg oss gjerne på facebook

Sjå filmar frå Camp Svalbar dog UKM her

 

Tips en venn Skriv ut