Longyearbyen lokalstyre deler ut et kulturstipend på kr 10 000 til ungdom mellom 13 og 20 år. Stipendet kan tildeles en person eller en gruppe og skal assosieres med bredde. Både idretts- og kulturutøvere kvalifiserer som mottakere. Stikkord kan være originalitet, kreativitet og kvalitet. Stipendet deles ut under festforestillingen 17. mai. Ungdommer, barn og voksne, lag og foreninger oppfordres til å fremme forslag til verdige kandidater som fortjener ungdommens kulturstipend.

Send oss ditt forslag med begrunnelse på Forslagsskjema – Ungdommens kulturstipend innen 31.3.2022.