Endelig laver snøen ned, og Longyearbyen lokalstyre ber alle foreldre ta en prat med barna sine om at snødeponi ikke er lekeplasser. Her vil det nå veltes flere tonn snø fra brøytemannskapet, og ingen ønsker å begrave barn. Ta en samtale med ditt barn som leker alene ute, vær med de små barna og hold de unna deponiene i disse tider.

Vi ber også at alle parkerer biler, skutere, sleder og sluffer (m.m.) slik at brøytemannskapet kommer seg frem uten å ødelegge utstyr. Respekter snødeponi og parker hensynsfult. LNSS brøyter på vegne av Longyearbyen lokalstyre - de brøyter veier og plasser i hht brøytekart. De brøyter ikke frem til hver enkelts trapp, her må man måke selv.

Med mye snø og vind vil det raskt kunne danne seg fokkskavler. Kjør hensiktsmessig, brøytemannskapet jobber så raskt de klarer i mye vær.

Takk for at dere passer på barna deres og viser hensyn!