Det er driftsproblemer på fjernvarmekretsen ut fra Fyrhus 3 som dekker Skjæringa og Sjøområdet. Som en følge av pågående arbeid med å lokalisere feilen vil det fredag 19. juni fra kl. 09:00 til kl. 1600 være uregelmessig leveranse av fjernvarmen i området som vist under. Longyear energiverk beklager ulempen dette medfører for våre kunder og vil etterstrebe å utbedre feilen så fort som mulig.

Ved spørsmål kontakt  driftsingeniør fjernvarme Rasmus Bøckman på 92 88 32 75 eller raboc@lokalstyre.no

sjøområdet og skjæringa kartutsnitt.png