Longyearbyen lokalstyre har noen utfordringer med vannforsyningen for øyeblikket. Dette gir særlig utslag i øvre Gruvedalen.

Vi jobber med å finne en løsning på problemet.