I forbindelse med vedlikeholdsarbeider på fjernvarmenettet i Gruvedalen må fjernvarmen kobles ut 9. oktober mellom 08:00 og 12:00. Frakoblingen vil gjelde alle bygg fra Vei 232.16 og oppover langs veien mot vanntårnet. Longyearbyen lokalstyre beklager ulempen dette medfører for våre kunder og vår entreprenør anstrenger seg for å redusere nedetiden så mye som mulig. 

Gruvedalen - fjernvarmeutkobling 091020_2.png

Ved spørsmål, kontakt driftsingeniør Rasmus Bøckman på 92 88 32 75 eller raboc@lokalstyre.no