Longyear Energiverk skal skifte pumper i Hovedsentral H500. Dette arbeidet vil medføre bortfall av fjernvarme til våre abonnenter i Gruvedalen fra og med 232.16 og oppover mandag 13. juli i Kl.08:00 til 16:00.  Vi beklager ulempen dette medfører for våre kunder og vil etterstrebe å få fjernvarmen opp og gå igjen så fort som mulig.

Ved spørsmål kontakt driftsingeniør fjernvarme Rasmus Bøckman på 92 88 32 75 eller raboc@lokalstyre.no"