Som følge av en lagerskade på en sirkulasjonspumpe må fyrhus 6 kobles ut en kortere periode fredag 26.juni. Utkoblingen vil vare mellom kl 08:00 og kl. 12:00 og medføre bortfall av fjernvarme i Nybyen og for Huset. Longyear Energiverk beklager ulempen dette medfører for våre kunder og vil anstrenge oss for å få anlegget opp og gå igjen så fort som mulig.

Ved spørsmål ring driftingeniør fjernvarme Rasmus Bøckman på mobil 928 83 275.

 

Nybyen.jpg