Fredag 9. juli skal det installeres magnetittfilter i Fyrhus 3. Som en følge av dette arbeidet vil det i perioden 0800 til 1600 være bortfall av leveranse av fjernvarmen i områdene på Skjæringa og Sjøområdet som vist under. Longyear energiverk beklager ulempen dette medfører for våre kunder og vil etterstrebe å få fjernvarmen opp og gå så fort som mulig.

Ved spørsmål kontakt driftsingeniør fjernvarme Rasmus Bøckman på 92 88 32 75 eller raboc@lokalstyre.no

 

Kartutsnitt Sjøomårdet og Skjæringa.png