Vakten pågår i tidsrommet fredager kl 15.00 til og med mandager kl 07.00.

Ved uforutsette hendelser kan driftstekniker kontaktes på følgende vakttelefon: 414 26 612

Øvrige driftsteknikere skal ikke kontaktes i tidsrommet. 

Eventuelle utrykninger i perioden utløser overtidsbetaling.  Utrykninger som skyldes uaktsomhet, for eksempel bortkomne nøkler og åpne vinduer, vil bli viderefakturert.