Det blir vannavstenging på følgende område fra kl: 10-15 i morgen grunnet arbeid på vannledning.

27.08.png