Grunnet vedlikeholdsarbeider vil det bli vannavstenging i vei 232, 234, 236, og 238 som vist på kartutsnittet nedenfor, onsdag 23. september mellom kl. 09:00 - 14:00.

Vi beklager sen varsling og ulempen!

Kartutsnitt 232,234,236,238.JPG