Grunnet vedlikeholdsarbeider vil det bli vannavstenging i Vei 232.45, 47  og 49 som vist på kartutsnittet nedenfor, onsdag 2. desember mellom kl. 08:30 - 16:00.

Vi beklager sen varsling og ulempen dette medfører!

Vannavstening Vei 232 14.10.2020.JPG