Grunnet vedlikholdsarbeider på vannledning vil det bli vannavstening i Vei 600, torsdag 14. mai mellom kl. 08:15 -14:00.

Bygg og område som blir berørt vises på kartutsnittet nedenfor. 

Vi beklager ulempen!

  Stening vann gamle brannstasjonen.JPG