Kart og sedler
Kart- og seddelsamlingen fra Varming overføres til Svalbard Museum. Samlingen har også tidligere vært på reise ved at originaler har blitt oppbevart både i banken og i arkivet til Longyearbyen lokalstyre. Nå samles 61 kart og 255 sedler i Svalbard Museum, der de har spesialkompetanse både på bevaring og formidling av historien om samlingen. Flere av objektene er flere hundre år gamle der de eldste er datert sent på 1500-tallet. Overføringen av kart- og seddelsamlingen pågår og Svalbard Museum har startet på arbeidet om hvordan samlingen skal formidles til publikum.

Bøkene
Nasjonalbiblioteket skal ivareta over 500 titler fra Henrik Varmings boksamling. Denne samlingen supplerer det biblioteket allerede har av polarlitteratur. Materialet blir katalogisert og utstyrt med bibliografiske opplysninger som gjør at det går an å søke opp disse utgivelsene i ettertid. De fysiske eksemplarene sikres «evig liv» i Nasjonalbibliotekets klimastyrte magasiner. De titlene Nasjonalbiblioteket ikke allerede har digitalisert, blir digitalisert fortløpende. Digitaliseringen sikrer bred tilgang til denne viktige litteraturen, uavhengig av hvor de fysiske eksemplarene befinner seg. Allerede nå er over 100 bøker søkbare på nettstedet nb.no.

Bøker som ikke sendes Nasjonalbiblioteket blir ivaretatt av Svalbard Museum, UNIS og Longyearbyen lokalstyre/folkebibliotek. Svalbard Museum ivaretar bøker som har nytte for ansatte og forskere og som utfyller deres bibliotek. I tillegg sendes noen dubletter til boksamlingen i Ny-Ålesund. Folkebiblioteket ivaretar bøker som blir en del av polarsamlingen og en liten samling med eksklusive førsteutgaver. Bøkene blir ikke til utlån, men de kan brukes på biblioteket. De blir synlige for publikum i en egen monter.

Spesialkompetanse
Longyearbyen lokalstyre har arbeidet grundig med hvordan Varmingsamlingen kan sikres best mulig for ettertiden, samtidig som samlingen blir tilgjengelig for publikum. Samlingen består av både arkivverdig materiale, museumsrelaterte objekter og bøker til bibliotek og egner seg derfor ikke i et galleri slik det har blitt løst tidligere. I forbindelse med etableringen av Kunstsenteret Nordover, som blir det nye hjemmet for Kåre Tveter-samlingen, ble det nødvendig å finne en god og varig løsning også for Varmingsamlingen. Med spesialkompetansen hos Nasjonalbiblioteket og Svalbard Museum er vi trygge på både bøker, kart og sedler nå får sitt riktige hjem.