LPO arkitekter har på vegne av Svalbard kirke utarbeidet forslag til planprogram for delplan for ny kirkegård i Longyearbyen.

Planområdet ligger rett nord for kirken. Varslet areal er på 6 500 m2, men trolig vil bare ca 2 000 m2 bli benyttet til kirkegårdsformål. Endelig avgrensning vil bli fastsatt som del av planarbeidet.

Innspill eller merknader til planprogrammet og planarbeidet forøvrig sendes til LPO arkitekter, e-post;

nord@lpo.no, innen 17.12.2018.

Planprogrammet vil bli behandlet av Longyearbyen Lokalstyre etter høringen. Endelig planprogram vil danne grunnlag for det videre arbeidet med planen.

LPO arkitekter avholder informasjons- og medvirkningsmøte i peisestua i kirka tirsdag 27.11.18, klokka 17:00. Alle interesserte er velkomne.