Hopp til toppmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden
A A A

Varsel om planoppstart og utleggelse av planprogram – Arealplan for Longyearbyen planområde

Med henvisning til svalbardmiljøloven (sml) § 50 varsles herved oppstart av arbeid med rullering av arealplan for Longyearbyen planområde og utleggelse av planprogram til høring.

Planen vil bli utarbeidet av Longyearbyen lokalstyre.
Formålet med planarbeidet er å revidere gjeldende arealplan for Longyearbyen planområde. Det er utarbeidet forslag til planprogram som klargjør hvilke forhold det skal redegjøres for i planen, planprogrammet er tilgjengelig under «relaterte filer» på høyre side.

Teknisk utvalg vedtok i møte 24.2.2015 sak. 9/15 at det skal varsles oppstart av planarbeid og at forslag til planprogram legges ut på høring.

Lokalstyre arrangerer folkemøte 17.mars kl. 19.00 i Lassegrotta på UNIS. På møte vil lokalstyre informere om nærings- og samfunnsutvikling, samt arbeidet med arealplanen. Påmelding sendes til folkemote@lokalstyre.no eller på infotorget i Næringsbygget.

Nærmere opplysninger knyttet til planarbeidet kan fås ved henvendelse til arealplanlegger Linn Tautra Grønseth, telefon 79 02 23 83 eller e-post linn.gronseth@lokalstyre.no.

Bemerkninger til planprogrammet eller konkrete innspill til planarbeidet sendes til postmottak@lokalstyre.no innen 7.april 2015.  Oppgi saksnummer 2014/314.