Veien vil bli stengt med bom i fjellfoten, rett etter avkjøringen til hundegården. Se kartutsnitt.