Energiverket gjennomfører den årlige vedlikeholdsstans av hovedkjelene den 22.07 kl. 16.00 til den 24.07.

I denne perioden produseres all fjernvarme og strøm med reservekraft.

Det forventes ikke at kunder vil oppleve noe forskjell på energileveransen.