Lokalstyret vedtok i møte 13.05.19 delplan D41.

Planen gir hjemmel for å opfføre inntil 240 studentboliger og ca. 50 ordinære boliger, med tilhørende uteområder og servicefunksjoner. I første etasje mot vei 500 skal det være næringslokaler.

Saksdokumentene finnes under.

Frist for eventuell klage følger reglene i Forvalningsloven, det vil si tre uker etter at du er gjort kjent med vedtaket. Klages stiles til Sysselmannen på Svalbard, men sendes til Longyearbyen Lokalstyre.

Eventuelle spørsmål kan sendes til arealplanlegger Stian Rugtvedt, e-post: stian.rugtvedt@lokalstyre.no