Vei 300 er i arealplanen regulert som en vei tilgjengelig for offentligheten. Etter gjentatte ras og masser som kom flytende på vei ble den holdt stengt over lengre periode. I denne perioden fikk lokalstyre mange tilbakemeldinger på at det var kjærkomment å ha en vei som var stengt for vanlig biltrafikk. Dette ble tatt opp muntlig med teknisk utvalg og lokalstyre fortsatte å holde denne stengt. Nå er det kommet fine turmuligheter langs elva som det ikke er biltrafikk på, dermed er vei 300 igjen åpnet for normal trafikk igjen.

Langs vei 300 er det skiløype så lenge det er snø og forholdene ligger til rette for det. Vi ber bilistene ta hensyn til de myke trafikantene, slik at det blir hyggelig å gå der selv om veien er åpen for alle.