På grunn av arbeid på vannledning vil Elvesletta Sør, Vei 505, være uten vann mandag 2.12. fra kl 09.00 til 13.00.

Se tegning under.

 

Nedstenging Vei 505.JPG