Veien mellom Huset og Museumsveien åpnes nå for gående. Veien ble stengt for all ferdsel etter forventet skredaktivitet 11. desember. 

Veien er stengt for normal trafikk, men åpen for utrykningskjøretøy. Veien er ikke stengt for normal trafikk på grunn av skredfare, men på grunn av et ønske om å ha en bilfri vei å gå tur langs. Dette er tatt opp i teknisk utvalg.

Vi vil også oppfordre folk til å prøve ut gangstien langs elva som ble opparbeidet i sommer.