Longyearbyen lokalstyre stenger veien med bakgrunn i veiloven, og alle brukerne (SNSK, EISCAT og UNIS) er samstemte og enige om at dette er riktig å gjøre for å ivareta sikkerheten til trafikantene. Virksomhetene som har aktivitet i området får tilgang til å bruke veien på eget ansvar.

SNSK har informert Longyearbyen lokalstyre om at deler av autovernet skal skiftes ut i løpet av året. Inntil dette er på plass forblir veien stengt for offentlig trafikk. Stengingen gjelder både fastboende og tilreisende.

Det er pr. nå ikke satt en dato for når veien eventuelt kan gjenåpnes for offentlig trafikk.