Veigebyr for 2019 er nå utfakturert og vi opplyser om følgende:

Gebyrer for 2019 ble fastsatt av lokalstyret 10.12.2018. Vedtaket om gebyr er gjort med hjemmel i lov om Svalbard, § 31, 2. avsnitt.

Utdrag av Longyearbyen lokalstyre sine faktura- og gebyrsatser:

Veigebyr traktorer og 4-hjulinger pr. år                              kr. 3.000,-
Veigebyr personbil og beltebil                                              kr. 5.400,-
Veigebyr buss og lastebil under 7,5 t                                    kr. 8.000,-
Veigebyr lastebil, semitrailer og trekkbil over 7,5 t            kr. 11.000,-

Det kreves veigebyr for alle motorvogner med registreringsskilt som befinner seg innenfor Longyearbyen planområde. Motorvogn er i denne sammenheng person- og varebiler og busser. I tillegg kreves veigebyr etter egen sats for lastebiler med registreringsskilt som befinner seg innenfor Longyearbyen planområde. Utrykningskjøretøyer er unntatt veigebyr. 

Har du solgt bilen, men likevel fått faktura for veigebyr?

Longyearbyen lokalstyre fakturerer den som står registrert som eier av kjøretøyet i Statens vegvesen sin database pr. 1. januar 2019. Hvis kjøretøyet er solgt innen forfallsdato, må tidligere eier avtale betaling med ny eier.

Hvis du har solgt bilen før denne datoen, men likevel har fått faktura for veigebyr må du sjekke følgende:

  • Er salgsmelding sendt til Statens vegvesen/Sysselmannen?
  • Har ny eier omregistrert kjøretøyet?

Vi anbefaler alle som selger kjøretøy om å forsikre seg om at ny eier omregistrerer bilen/at selger selv leverer inn skiltene til Sysselmannen/Statens vegvesen. Da unngår du å få tilsendt faktura for veigebyr på biler du har solgt.

For motorvogner som sendes ned til fastlandet, vrakes eller avskiltes før 1. juli, refunderes ½ gebyr mot innlevering av dokumentasjon. Dokumentasjonen kan gjerne sendes til okonomi@lokalstyre.no.

Ved spørsmål til fakturaen, send e-post til okonomi@lokalstyre.no.