Det pågår nå en oppgradering av nettsiden vår. Dette innebærer først og fremst at det har kommet noen endringer i design/utseende og menyer, samt at visningen på mobiltelefoner og nettbrett er forbedret. 
 

I forbindelse med omleggingen kan det være noe rusk i visningen. Justeringer og rettinger av feil vil bli gjort fortløpende. Det vil også komme noen flere endringer etter hvert.