Hvordan kan Longyearbyen lokalstyre, innbyggere og andre aktører i byen legge til rette for at avfallsmengden reduseres og at ressursene forblir i økonomien ved gjenbruk, reparasjon, forbedring og materialgjenvinning?

I arbeidet med temaplan for klima, miljø og energi ønsker Longyearbyen lokalstyre innspill til noen av de store spørsmålene rundt sirkulærøkonomi. Dere vil få informasjon om hvordan lokalstyre jobber med dette, og alle bidrag blir tatt med videre i arbeidet.

Vi får lære om konkrete eksempler fra lokalt næringsliv, aktører fra frivilligheten og det hvordan om hvordan de jobber for å legge til rette.

Dere får også høre mer om planene for Fønix, og hvordan administrasjonen tenker om potensialet for sirkulærøkonomi der.

Til slutt blir det borddiskusjoner, hvor vi har forberedt fire spørsmål vi ønsker diskusjon rundt. Referatene fra borddiskusjonene tas med videre i vårt arbeid.

Tid: Tirsdag 18. april klokken 18:30 – 20:30.
Sted: Tio Monchos

Det blir servert boller og kaffe – velkommen!