Det er både lokalstyrets leder Arild Olsen og Næringssjef Lennarth Kvernmo enige om, etter møte med LNS Spitsbergen AS nylig. 

I møtet fikk Longyearbyen lokalstyre (LL) orientering om virksomhetens arbeid med bærekraft og fikk i tillegg en demonstrasjon av den elektriske lastebilen som LNS Spitsbergen AS nå tester. 

Vil løse utfordringene

Det mangler ellers ikke på lokale utfordringer som må tas tak i. En viktig oppgave for Longyearbyen lokalstyre er å sikre samspill og samproduksjon mellom næringsliv, lokal og statlig forvaltning for å løse utfordringene og nå Longyearbyens andel i forhold til lokale, og nasjonale mål for bærekraftig utvikling. 

Utfordringene i lufta, på land og til sjøs er store, og de påvirker innbyggerne, næringslivet og offentlig forvaltning. Derfor har Longyearbyen lokalstyre inngått samarbeid med Transportøkonomisk institutt (TØI). 

Transportøkonomisk institutt skal hjelpe Longyearbyen lokalstyre med å bygge relevant kunnskap, innsikt og gi anbefalinger som hjelper til med å forstå hvilke fellesskapsbehov som vil være mest relevante å løse. Særlig med blikk på  bærekraftig utvikling, effektivitet og rasjonalitet i transportsystemet for den norske aktiviteten i Longyearbyen. 

Fagrapport i høst

TØI skal gjennomføre oppdraget i Longyearbyen basert på questback undersøkelser, dybdeintervjuer og datainnsamling. Prosjektet starter nå opp med kick off i prosjektets styringsgruppe i midten av september. I arbeidet vil offentlig forvaltning, politikk, næringsliv og innbyggere involveres. 

Fagrapporten som TØI skal utvikle blir ferdig i løpet av høsten. Den blir så lagt til lokalpolitisk prioritering og beslutning, før anbefalingene sendes over som innspill til arbeidet med Svalbardmeldingen og nasjonal transportplan som skal ferdigstilles i 2024.