I samarbeid med NTNU, UNIS og Asplan Viak og ved hjelp av finansiering fra Svalbard Miljøvernfond tester Longyearbyen lokalstyre mulighetene for et sesonglager for varme i fjell med permafrost, såkalt BTES. Effektive energilagringssystemer som "spenner bro" over perioder uten vind eller sol vil være viktig for å bidra til å gjøre energiforsyningen fornybar. Et termisk sesonglager i bakken, såkalt geotermos, vil kunne løse dette og målet med prosjektet er å skaffe tilstrekkelig data for å si noe om potensialet, utfordringer og kostnad. NMBU og SNSK har også deltatt i prosjektet med innspill om tekniske utforminger, potensial og geologi.

Bilde Geotermos.jpg

Foto: Hans Normann

Kontaktperson for prosjektet: Rasmus Bøckmann, Rådgiver energiomstilling Longyearbyen Lokalstyre, mobil 928 83 275