Skolematordningen har fungert som et godt og trygt sosialt samlingspunkt, og mange av elevene spiser mer og bedre mat enn de vanligvis ville gjort.

Ordningen skal finansieres gjennom midler fra Longyearbyen lokalstyre og en egenandel. Nå skal det gjennomføres en anbudsrunde der det vil fremgå av tildelingskriteriene at maten skal være både sunn og variert.

Videreføring av skolematordningen ble vedtatt av lokalstyret tirsdag 10. mai 2022.