Longyearbyen skole
Skolen
Isdammen vannbehandlingsanlegg opplyst i mørket

Yrkesfaglig tilbud skoleåret 2017-18

Lokalstyret ved OKU vedtok 1. november at Longyearbyen skole kan tilby Vg1 bygg- og anleggsfag skoleåret 2017-18. Vedtak om framtidig modell som skal gjelde for flere år er utsatt til høsten 2017, og vil først tre i kraft skoleåret 2018-19.