Vikar søkes til Longyearbyen skole ungdomstrinn og Vg

Har du kompetanse i spansk og norsk og har mulighet til å stille som timevikar fra skolestart? Vi har behov for lærer med kompetanse i norsk på ungdomstrinnet og spansk på ungdomstrinn og Vg fra skolestart. Det kan også være aktuelt å undervise noe i engelsk og RLE.  I første omgang for 1-2 måneder, med mulig forlengelse. Stillingsstørrelse kan tilpasses.

Ta kontakt med Anne-Line Pedersen, epost: anped@lokalstyre.no, tlf 908 90 941.

Tips en venn Skriv ut