Hensikten med arrangementet er å danne en møteplass mellom yrkesliv og elever fra ungdomsskolen, videregående og folkehøgskolen. Her kan elevene treffe representanter fra ulike yrker og arbeidsgiver- og arbeidstakerorganisasjoner. De vil få anledning til å tilegne seg informasjon slik at de får et best mulig grunnlag for å foreta egne utdannings- og yrkesvalg.

Hva kan din arbeidsplass bidra med?
Mange arbeidsplasser i Longyearbyen har ansatte som representerer flere ulike yrker, og skolen er interessert i å få presentert et så bredt spekter av yrker som mulig. Idrettshallen blir vårt messeområde. Hvor avansert dere velger å gjøre standen er opp til dere. Det viktigste er at dere kan komme til messa og være tilgjengelig for elevene.  Det er tilstrekkelig om dere tar med noe som viser hvem dere representerer og hvilke yrker dere har. Har dere i tillegg mulighet til å ta med noe konkret som viser hva dere jobber med; verktøy, bilder eller lignende, er det flott.  Når det gjelder informasjon om utdanning på videregående- og høgskole/universitetsnivå, vil skolen skaffe elevene informasjon om dette.

Elevens oppgaver under messa
Elevene vil komme godt forberedt, og vil ha oppgaver med blant annet å intervjue utstillere. Til tross for forarbeidet som er gjort vil nok en del av elevene være usikre på hvordan de kan utnytte deres erfaring på en best mulig måte.  Derfor kan det være nyttig om dere på forhånd hadde reflektert over hva de dere selv gjerne skulle ha visst om yrke før valget ble tatt.

Stikkord her kan være arbeidsoppgaver, hvordan ser arbeidsdagen ut, lønn, avansementsmuligheter, arbeidsmarkedet, grønt skifte og bærekraft.

Påmelding
Vi håper flest mulig har anledning til å komme til Hallen denne dagen, og ser på dette som en litt forlenget lunsj, men mulighet til å rekruttere ungdom til egen bransje.
Påmeldingsfrist 1. oktober 2022. Skolen byr på lunsj til alle deltakerne som takk for bidraget.
 

For påmelding trykk HER
 

Har du spørsmål så ta kontakt med:
Ane.Fossnes, tlf. 79023906  
Ovidie.Flobakk.Bråten, tlf. 79023900