Longyearbyen skole
Skolen

Foreldreutvalg og samarbeidsutvalg ved skolen

Foreldrerådets arbeidsutvalg (FAU)

Alle foreldre som har barn i skolen, er medlemmer av skolens foreldreråd. Foreldrerådet velger et arbeidsutvalg (FAU) som er foreldrestemmen overfor skolen. FAU skal blant annet sikre reell medvirkning fra foreldre og ha medansvar for at elevenes læringsmiljø er trygt og godt.

Leder av FAU er Jens Abild (3.trinn)

Nestleder av FAU er Trude Holmsen (6.trinn)

Medlemmer FAU 2017/2018:

 

FAU / Klassekontakt

Navn

 1.trinn

 

FAU

Marit Bratland Pedersen

Klassekontakt/vara

Ane Hammervold Bjørsvik

 2.trinn

FAU

Astrid Vikaune

Klassekontakt/vara

Jannicke Darre Hirsch

 3.trinn

 

FAU - Leder

Jens Abild

Klassekontakt/vara

Gunhild Lutnæs

 4.trinn

 

FAU

Svenn Are Johansen

Klassekontakt/vara

Karina Solberg

 5.trinn

 

FAU

Kristin Margrete Nybakken

Klassekontakt/vara

Kristine Myrbostad

 6.trinn

 

FAU

Anna Lena Ekeblad

Klassekontakt/vara

Trude Josefine Holmsen

 7.trinn

 

FAU

Emma Johansson-Karlsson

Klassekontakt/vara

Carolina Falck Mercadal

 8.trinn

 

FAU

Annika Elisabeth Bengtsson

Klassekontakt/vara

Sigmund Fredrik Andersen

 9.trinn

 

FAU

Vigdis Foss

Klassekontakt/vara

Maiken Hermansen

10.trinn

 

FAU

Anne Lise Alexandersen

Klassekontakt/vara

Johanne Nikolaisen

Repr. for

Vg.

FAU

Anci Haugerud

 

Det er mange områder FAU kan engasjere seg på: Aktuelle oppgaver:


FAU bør jobbe for et trygt og godt læringsmiljø. Trivsel er viktig for barnas læring

  • FAU kan drøfte formen på tilbakemelding elever og foreldre får på elevenes faglige og sosiale kompetanse
  • FAU kan jobbe for et mobbefritt skolemiljø
  • FAU kan ta initiativ til sosiale tiltak for elevene
  • FAU kan holde kurs for foreldrekontakter 
  • FAU kan holde samlinger for foreldre og lærere
  • FAU kan være en informasjonskanal ut til alle foresatte
  • FAU bør samarbeide med både elevråd, skolens ledelse og ansatte. 
  • FAU kan også ha kontakt med lag, organisasjoner og næringsliv i nærmiljøet.

Samarbeidsutvalg (SU)

Samarbeidsutvalget (SU) er skolens øverste rådgivende organ og her er alle partene i skolen representert: elever, foreldre, undervisningspersonalet, andre tilsatte og to representanter fra kommunen, hvor rektor skal være den ene. SU har rett til å uttale seg i alle saker som gjelder skolen.

Se også nettsiden for skole-hjem samarbeid www.fug.no

Tips en venn Skriv ut