Skoleskyss avsluttes til følgende datoer våren 2023

 

Siste dag med skoleskyss fra skolen (1. trinn til 7. trinn ) vil være fredag 24.02.2023
Siste dag med skyss til skolen (1. trinn til 10. trinn) vil være 10.03.2023.

Informasjon om skoleskyss, sloleåret 2022-2023.pdf
Kart med bussruter og stopp.pdf

 

 

Fraværsgrensen - gjelder for elever i videregående skole

Fra august 2022 vil fraværsreglene gjelde som normalt. Det betyr at elevene ikke lenger kan bruke egenmelding eller bekreftelse fra en av foreldrene for å dokumentere fravær av helsegrunner.
Elevene har i utgangspunktet plikt til å møte opp til alle undervisningstimer. Dersom eleven ikke møter opp til timen, vil fraværet kunne få betydning for retten til å få halvårsvurdering med karakter eller standpunktkarakter (reglene om fraværsgrensen) og for fraværet som føres på elevens kompetansebevis og vitnemål (reglene om føring av fravær på kompetansebevis og vitnemål). 

For mer informasjon se udir.no sine hjemmesider


 

 

 

Regjeringen klargjør regelverket for skole og barnehage på Svalbard

Regjeringen klargjør nå regelverket for hva slags barnehage- og skoletilbud det skal være på Svalbard.

Hva slags tilbud og rettigheter man skal ha på Svalbard styres av svalbardpolitikken som hele Stortinget har sluttet seg til. Svalbardpolitikken er tydelig på at rettighetene der skal være begrenset sammenlignet med Fastlands-Norge.

Les mer på regjeringen.no

Kontaktinformasjon til skolens helsesykepleier

Kontaktinformasjon til skolens helsesykepleier

Hege Hansen
tlf. mobil, 468 53 791

Hun vil være på skolen følgende dager:
tirsdag  kl. 08:30 - 14:00
onsdag kl. 08:30 - 14:00
torsdag kl. 10:00 - 14:00

Endringer kan forekomme.

Send e-post, trykk her