Innskriving av elever til 1. trinn høsten 2022 - søknad om SFO-plass skoleåret 2022/2023

Foresatte som har barn som skal begynne i 1. trinn ved Longyearbyen skole høsten 2022, må sende inn elektronisk skjema som du finner her

Det blir foreldremøte for foresatte til høstens førsteklassinger 19.05.2022 kl. 18-19 i Hålen Longyearbyen skole.

SFO-plass skoleåret 2022/2023
Det er eget elektronisk skjema for SFO-plass som du finner her
Søknadsfrist for ordinær SFO-plass er den 01.06.22.

Påmelding til feriedager (ekstra) SFO før skolestart 
Det vil være mulighet for høstens 1. klassinger å søke ekstra (feriedager) SFO-plass fra og med mandag 01.08 til og med mandag 15.08.2022.
Det er eget elektronisk skjema for ekstra SFO før skolestart som du finner her
Søknadsfrist for påmelding ekstra SFO før skolestart er den 01.06.22

Skole- og SFO vil være stengt på grunn av planleggingsdager den:
tirsdag 16.08.2022
onsdag 17.08.2022
torsdag 18.08.2022
fredag 19.08.2022
Skolestart mandag 22.08.2022.


 
 

Eksamen for elever på 10. trinn og i videregående våren 2022 er avlyst

Kunnskapsdepartementet har i dag fastsatt endringsforskriften som avlyser de fleste av vårens ordinære eleveksamener i grunnskolen og i videregående skole.

Eksamen for privatister og elever med behov for eksamen for å få vitnemål skal gjennomføres. Ny, utsatt og særskilte eksamener og eksamener i enkelte lærefag skal også gjennomføres.

Les mer på udir.no

Fraværsregler for skoleåret 2021-2022

Unntaket fra fraværsreglene gjelder ut skoleåret.
Unntaket fra fraværsreglene gjelder for hele skoleåret 2021-2022. Elever som har fravær av helsegrunner, skal slippe å gå til fastlegen for å få dokumentert fraværet. Elever under 18 år må likevel legge fram bekreftelse fra en forelder, mens myndige elever kan legge fram egenmelding. 

For mer informasjon se udir.no sine hjemmesider


 

 

 

Samtykkeskjema for foresatte - vaksinering av barn som ikke har fylt 16 år

Samtykkeskjema for foresatte -vaksinering av barn som ikke har fylt 16 år finner du her

Informasjon fra skolens helsesykepleier

Informasjon fra skolens helsesykepleier

Jeg har «åpen dør» og elever og ansatte kan komme innom uten avtale.

Ukeplan for skoleåret 2021-2022

Mandag: helsestasjonen, sykehuset
Tirsdag: kl.08:30-15:00, skolen
Onsdag: kl. 08:30-15:00, skolen
Torsdag: kl. 09:45-15:00, skolen
Fredag: helsestasjonen, sykehuset
Endringer kan forekomme.

Tlf, 46 85 37 91
golin. johanne.grini@unn.no
Facebook:"Helsesykepleier Longyearbyen"

Skolehelsetjenestens program 2021-2022

1. trinn: Skolestartundersøkelse i løpet av skoleåret med elev og foresatt hos helsesykepleier og lege.

2. trinn: Vaksine mot Polio-Difteri-Stivkrampe-Kikhoste. 

3. trinn: Høyde og vekt måling etter anbefalinger fra Helsedirektoratet, og individuelle helsesamtaler.

4. trinn: Individuelle samtaler, veiledning og oppfølging ved behov. 

5. trinn: Individuelle samtaler, veiledning og oppfølging ved behov. Samtale om pubertert i jente- og guttegrupper.

6. trinn: MMR-vaksine. Helseundervisning og individuelle samtaler, veiledning og oppfølging ved behov. 

7. trinn: HPV-vaksine for jenter og gutter, 2 doser.

8. trinn: Undervisning i hverdagsmestring, psykisk helse. Høyde og vekt måling etter anbefalinger fra Helsedirektoratet. Individuell samtale om trivsel, skole, hjem, fritid. Individuelle helsesamtaler, veiledning og oppfølging ved behov. 

9. trinn: Seksualitetsundervisning ved Medisinernes seksualopplysning (MSO).

10. trinn: Boostrix polio .Vaksine mot difteri/stivkrampe/kikhoste/polio. Individuelle samtaler, veiledning og oppfølging ved behov. 

Videregående avdeling
1. trinn: Individuelle samtaler, veiledning og oppfølging ved behov. 

2. trinn: Individuelle samtaler, veiledning og oppfølging ved behov.

3. trinn: Tilbud om meningokokkvaksine mot hjernehinnebetennelse. Denne vaksinen tilbys på tvers av trinnen da vgs elever har tett kontakt.

Helsesykepleier vil i tillegg på tvers av alle trinnene ha undervisning, oppfølging og veiledning innen:

  • pyskisk helse
  • seksualundervisning
  • pubertertundervisning
  • overgang mellom videregående skole og høyere utdanning.


Undervisning, oppfølging og veiledning utover fast program tilbys etter behov og helsesykepleiers kapasitet. Elever, foresatte, lærere og andre samarbeidende instanser kan kontakte skolehelsetjenesten.

Endringer kan forekomme!

Jeg gleder meg til å samarbeide med dere!

 

Diverse skjemaer

Her finner du alle våre skjemaer under kategori skole og utdanning.