Tyfusstatuetten

Tyfusstatuetten Foto: Roger Zahl Ødegård


Tyfusstatuetten - Longyearbyens kulturpris - skal brukes til å hedre enkeltpersoner som har utmerket seg med å yte en aktiv, betydelig og vedvarende innsats i det lokale samfunnsliv, enten som utøver eller på det administrative plan. 

Mottaker av Tyfusstatuetten må ha hatt positiv innflytelse på miljøet i Longyearbyen. I eller utenfor sin stilling må kandidaten ha vist vilje og evne til å gjøre "tyfus" litt mindre "tyfus". Tyfus er en gammel svalbardbetegnelse for alt som er dårlig. Historisk så var tyfus opprinnelig alt fra en dårlig betalt akkord til en sur pils.

Frist 31.3. hvert år.

Statuetten deles ut en gang i året til enkeltpersoner som bor på Svalbard.

Tyfusstatuetten deles ut under festforestillingen 17. mai.

Har du forslag til kandidat? Send inn elektronisk skjema her

Statutter:

 •  Mottaker av Tyfusstatuetten må ha hatt positiv innflytelse på miljøet i Longyearbyen. I eller utenfor sin stilling må kandidaten ha vist vilje og evne til å gjøre ”tyfus” litt mindre ”tyfus”. Statuetten deles ut en gang i året til enkeltpersoner som bor på Svalbard.
 • Unntaksvis kan statuetten også deles ut til lag, foreninger eller grupper av personer som har gjort seg spesielt fortjent.
 • Helt unntaksvis kan statuetten også deles ut til personer som har flyttet til fastlandet og som har gjort en særlig bemerkelsesverdig innsats på Svalbard.
 • Det utdeles bare én Tyfusstatuett hvert år.

Dersom det ett år ikke kommer inn forslag på kvalifiserte mottakere kan Longyearbyen lokalstyre reservere seg mot å dele ut Tyfusstatuetten det aktuelle året.

 

Ungdommens kulturstipend

kulturstipend.png

Stipendmottakere tildeles litografiet ”Det er dokke som drar” av Olaf Storø

Ungdommens kulturstipend deles ut til talentfulle utøvende og/eller skapende ungdommer.

Send inn forslag på den du mener fortjener Ungdommens kulturstipend.

Longyearbyen lokalstyre deler ut et kulturstipend på kr 10 000 til ungdom mellom 13 og 20 år. Kulturstipendet skal stimulere talentfulle utøvende og/eller skapende ungdommer til å fortsette med aktivitetene de driver med.

Dette skal også være en god måte for lokalsamfunnet til å påskjønne ungdommer som har vist engasjement og talent. Kulturstipendet tildeles en person eller en gruppe.

Kulturstipendet skal assosieres med bredde. Både idretts- og kulturutøvere kvalifiserer som mottakere. Stikkord kan være originalitet, kreativitet og kvalitet. Alle oppfordres til å fremme forslag til verdige kandidater som fortjener ungdommens kulturstipend.

Stipendet deles ut under festforestillingen 17. mai.

Hvem er din kandidat?

Send inn elektronisk skjema her

Frist 31.3. hvert år.

Statutter

 • Stipendet kan tildeles en person eller en gruppe og skal assosieres med bredde.
 • Stikkord kan være originalitet, kreativitet og kvalitet.
 • Kulturstipendet kan gå til en gruppe eller til enkeltpersoner.
 • Både idretts- og kulturutøvere kvalifiserer som mottakere. Kulturstipendets tildelingskriterier skal favne vidt, slik at mange kvalifiserer som mottakere av stipendet. Kulturstipendet kan således være en motiverende faktor for ungdom som er aktive både innen idrett og kultur. Det er derfor ikke etablert standarder som kan utelukke noen kunstuttrykk.
 • Ingen betingelser ligger til grunn for kulturstipendet. Komiteen som bestemmer hvem som skal få det, kan imidlertid spesifisere om det gjelder reisestipend, utdanningsstipend e.l.
 • Kulturstipendet deles ut 17. mai.
 • En kan ikke søke på kulturstipendet. Folk bosatt i Longyearbyen kan fremme forslag om verdige mottakere til enhet for Kultur og idrett innen oppsatt tidsfrist. Forslagene skal begrunnes skriftlig.
 • Enhet for Kultur og idrett kunngjør stipendet årlig, i god tid før utdeling.
 • Oppvekst- og kulturutvalget avgjør hvem som skal tildeles stipendet.
 • Stipendet deles ut av leder av Longyearbyen lokalstyre eller dennes stedfortreder Ungdommer, barn og voksne, lag og foreninger oppfordres til å fremme forslag til verdige kandidater som fortjener ungdommens kulturstipend. Dersom det ett år ikke kommer inn forslag på kvalifiserte stipendmottakere kan Oppvekst- og kulturutvalget reservere seg mot å dele ut Ungdommens kulturstipend det aktuelle året.

 

Tidligere vinnere

2022 Tine Westby Thorstad
2021 Sigrid Klausen Markussen
2020 Niva Stiberg-Hansen
2019 Trym Aunevik
2018 Amalie Henriksen
2017 Vilde Klausen Markussen
2016 Frida Krystad
2015 Ulrik Snibsøer
2014 Ingen tildeling
2013 Ida Sigernes
2012 Marlene Mellum
2011 Ingrid Brenli
2010 Inger-Johanne K. Mørk
2009 Ivan Marchenko
2008 Marianne Bøe
2007 Simen Henriksen
2006 Svalnardojentan
2005 Frozen Fire