Tyfusstatuetten

Tyfusstatuetten Foto: Roger Zahl Ødegård

Tyfusstatuetten - Longyearbyens kulturpris - skal brukes til å hedre enkeltpersoner som har utmerket seg med å yte en aktiv, betydelig og vedvarende innsats i det lokale samfunnsliv, enten som utøver eller på det administrative plan. 

Mottaker av Tyfusstatuetten må ha hatt positiv innflytelse på miljøet i Longyearbyen. I eller utenfor sin stilling må kandidaten ha vist vilje og evne til å gjøre "tyfus" litt mindre "tyfus". Tyfus er en gammel svalbardbetegnelse for alt som er dårlig. Historisk så var tyfus opprinnelig alt fra en dårlig betalt akkord til en sur pils.

Frist 31.3. hvert år.

Statuetten deles ut en gang i året til enkeltpersoner som bor på Svalbard.

Tyfusstatuetten deles ut under festforestillingen 17. mai.

Har du forslag til kandidat? Send inn elektronisk skjema her

Statutter:

 •  Mottaker av Tyfusstatuetten må ha hatt positiv innflytelse på miljøet i Longyearbyen. I eller utenfor sin stilling må kandidaten ha vist vilje og evne til å gjøre ”tyfus” litt mindre ”tyfus”. Statuetten deles ut en gang i året til enkeltpersoner som bor på Svalbard.
 • Unntaksvis kan statuetten også deles ut til lag, foreninger eller grupper av personer som har gjort seg spesielt fortjent.
 • Helt unntaksvis kan statuetten også deles ut til personer som har flyttet til fastlandet og som har gjort en særlig bemerkelsesverdig innsats på Svalbard.
 • Det utdeles bare én Tyfusstatuett hvert år.

Dersom det ett år ikke kommer inn forslag på kvalifiserte mottakere kan Longyearbyen lokalstyre reservere seg mot å dele ut Tyfusstatuetten det aktuelle året.

Ungdommens kulturstipend

Stipendmottakere tildeles litografiet ”Det er dokke som drar” av Olaf Storøkulturstipend.png

Ungdommens kulturstipend deles ut til talentfulle utøvende og/eller skapende ungdommer.

Send inn forslag på den du mener fortjener Ungdommens kulturstipend.

Longyearbyen lokalstyre deler ut et kulturstipend på kr 15 000 til ungdom mellom 13 og 20 år. Kulturstipendet skal stimulere talentfulle utøvende og/eller skapende ungdommer til å fortsette med aktivitetene de driver med.

Dette skal også være en god måte for lokalsamfunnet til å påskjønne ungdommer som har vist engasjement og talent. Kulturstipendet tildeles en person eller en gruppe.

Kulturstipendet skal assosieres med bredde. Både idretts- og kulturutøvere kvalifiserer som mottakere. Stikkord kan være originalitet, kreativitet og kvalitet. Alle oppfordres til å fremme forslag til verdige kandidater som fortjener ungdommens kulturstipend.

Stipendet deles ut under festforestillingen 17. mai.

Hvem er din kandidat?

Send inn elektronisk skjema her

Frist 31.3. hvert år.

Statutter

 • Stipendet kan tildeles en person eller en gruppe og skal assosieres med bredde.
 • Stikkord kan være originalitet, kreativitet og kvalitet.
 • Kulturstipendet kan gå til en gruppe eller til enkeltpersoner.
 • Både idretts- og kulturutøvere kvalifiserer som mottakere. Kulturstipendets tildelingskriterier skal favne vidt, slik at mange kvalifiserer som mottakere av stipendet. Kulturstipendet kan således være en motiverende faktor for ungdom som er aktive både innen idrett og kultur. Det er derfor ikke etablert standarder som kan utelukke noen kunstuttrykk.
 • Ingen betingelser ligger til grunn for kulturstipendet. Komiteen som bestemmer hvem som skal få det, kan imidlertid spesifisere om det gjelder reisestipend, utdanningsstipend e.l.
 • Kulturstipendet deles ut 17. mai.
 • En kan ikke søke på kulturstipendet. Folk bosatt i Longyearbyen kan fremme forslag om verdige mottakere til enhet for Kultur og idrett innen oppsatt tidsfrist. Forslagene skal begrunnes skriftlig.
 • Enhet for Kultur og idrett kunngjør stipendet årlig, i god tid før utdeling.
 • Lokalsamfunn-, oppvekst- og kulturutvalget avgjør hvem som skal tildeles stipendet.
 • Stipendet deles ut av leder av Longyearbyen lokalstyre eller dennes stedfortreder. Ungdommer, barn og voksne, lag og foreninger oppfordres til å fremme forslag til verdige kandidater som fortjener ungdommens kulturstipend. Dersom det ett år ikke kommer inn forslag på kvalifiserte stipendmottakere kan Oppvekst- og kulturutvalget reservere seg mot å dele ut Ungdommens kulturstipend det aktuelle året.

 

Tidligere vinnere

Tidligere vinnere

Tyfusstatuetten 2023 - Jezzica Zadewasser 

Tyfusstatuetten 2022 - Annika Bengtsson

Tyfusstatuetten 2021 - Tor Selnes

Tyfusstatuetten 2020 - Fred Skancke Hansen

Tyfusstatuetten 2019 - Ottar Svendsen

Tyfusstatuetten 2018 - Liv Mari Schei 

Tyfusstatuetten 2017 - Sveinung Lystrup Thesen (takketale)

Tyfusstatuetten 2016 - Elise Strømseng

Tyfusstatuetten 2015 - Lasse Stener Hansen

Tyfusstatuetten 2014 - Per Kyrre Reymert

Tyfusstatuetten 2013 - Roger Zahl Ødegård

Tyfusstatuetten 2012 - Kristin Furu Grøtting

Tyfusstatuetten 2011 - Per Einar Krokan

Tyfusstatuetten 2010 - Svend Rendal

Tyfusstatuetten 2009 - Helle M. Jakobsen

Tyfusstatuetten 2008 - Anders Magne Lindseth

Tyfusstatuetten 2007 - Heidi Brun

Tyfusstatuetten 2006 - Robert Hermansen

Tyfusstatuetten 2005 - Rebekka og Gunnar Nordtømme

Tyfusstatuetten 2004 - Kjellrun Eggenfellner

Tyfusstatuetten 2003 - Gustav Halsvik

Tyfusstatuetten 2002 - Longyearbyen Røde Kors Hjelpekorps

Tyfusstatuetten 2001 - Halvard Holm

Tyfusstatuetten 2000 - Atle Brekken

Tyfusstatuetten 1999 - Olav Vik Solheim

Tyfusstatuetten 1998 - Kjell Mork

Tyfusstatuetten 1997 - Paul Reitan

Tyfusstatuetten 1996 - Tor Grindhaug

Tyfusstatuetten 1995 - Kåre Hovland

Tyfusstatuetten 1994 - Gudmund Vangberg

Tyfusstatuetten 1993 - Anne Lise Klungseth Sandvik

Tyfusstatuetten 1992 - Petter Kolbjørnsen

Tyfusstatuetten 1991 - Bernt Sørensen

Tyfusstatuetten 1990 - Elin og Gunnar Kile

Tyfusstatuetten 1989 - Johan Sletten

Tyfusstatuetten 1988 - Viva Mørk Kvello

Tyfusstatuetten 1987 - Knut Ertsås

Tyfusstatuetten 1986 - Trygve Øwre

Tyfusstatuetten 1985 - Gudrun Nerdrum

Tyfusstatuetten 1984 - Kari Løwø

Tyfusstatuetten 1983 - Jacob Jacobsen

Tyfusstatuetten 1982 - Tordis Ertsås

Tyfusstatuetten 1981 - Per J. Leiros

Tyfusstatuetten 1980 - Svalbard Turn

Tyfusstatuetten 1979 - Andreas Østlund

Tyfusstatuetten 1978 - Alfred Tiefenthal

Tyfusstatuetten 1977 - Sigve Mæland

Tyfusstatuetten 1976 - Hans Engebretsen

Tyfusstatuetten 1975 - Herleiv Alvheim

Tyfusstatuetten 1974 - William Viken