Dette bør du tenke gjennom:

  • Hvilke kriser kan ramme deg?
  • Hvordan vil slike kriser påvirke deg? 
  • Hvordan blir du varslet om en krise og hvordan kan du skaffe deg informasjon om det som skjer?
  • Hvordan kan du klare deg selv i noen dager?
  • Hva kan du ikke klare deg uten hver dag (for eksempel medisiner, hjelpemidler) – og finnes det noen brukbare alternativer?
  • Er noen avhengig av din hjelp? Det kan være familie, foreldre, naboer, venner eller kjæledyr. 
  • Hvordan kan du hjelpe andre?
  • Hva gjør du dersom du må evakuere?

Matvarer