Barnehagerute

Barnehageruta for barnehageåret 2022/23 finner du her

Barnehageruta for barnehageåret 2023/24 finner du her

Søke, endre og si opp barnehageplass

Klikk HER for å søke, endre og si opp barnehageplass (gjelder for begge barnehagene).
Her skal også søknad om bytte av barnehage og /eller endret oppholdstid søkes. 

Det gjøres oppmerksom på at Longyearbyen fra 01.08.2022 har egen forskrift til Lov om barnehager. Forskrift for barnehagevirksomhet i Longyearbyen definerer hvilke deler av Lov om barnehager som gjelder i Longyearbyen, og vi gjør spesielt oppmerksom på at §31i Lov om barnehager, som omhandler rett til spesialpedagogisk hjelp, ikke gjelder i Longyearbyen for barn med oppstart etter 01.09.2022.

Eventuelle spørsmål kan rettes til Trine Berntsen, enhetsleder barnehage, tlf. 90840563.

Vedtekter

Vedtekter for Longyearbyen lokalstyres barnehager

Mobbeombud

Fylkestinget i Troms har vedtatt at fylket skal ha et eget mobbeombud.

Mobbeombudet skal passe på at alle barn/elever i barnehage, grunnskole og videregående opplæring har et godt psykososialt barnehage- og skolemiljø. 

Jon-Halvdan Lenning er mobbeombudet i Troms fylke. Les mer her