Siden systemet er et masseutsendelsessystem, og ikke kan styres likt de SMS-varslingssystemer som benyttes av kommuner på fastlandet, er bruken strengt regulert. Systemet skal utelukkende benyttes i kritiske situasjoner der liv, helse eller eiendom er truet. Når en hendelse oppstår vil kriseledelsen hos Longyearbyen lokalstyre og Sysselmesteren vurdere om SMS-varsling skal benyttes for å informere befolkningen.

Varslingssystemet kan ikke benyttes (lånes bort) til andre formål, selv om det hadde vært praktisk å varsle alle i byen samtidig.

Avvik

Gjennom bruk og øvelser har vi sett at det kan være et avvik hos mottaker ved utsendelse av SMS-varslinger. Ved siste test var avviket på 1 % og er innenfor det som må aksepteres ved bruk av slike systemløsninger. Det kan derfor være fint å videreformidle informasjon til familie og kjente i tilfelle noen ikke har mottatt meldingen.

Testing

Befolkningsvarslingssystemet vil nå testes fast 2 ganger pr år. Dette er de samme tidspunktene som Sivilforsvaret tester tyfonvarsel på fastlandet; andre onsdag i januar og andre onsdag i juni kl. 12.00.