Brøyting

Alle offentlige veier og plasser brøytes etter brøytekartet. Hovedveiene skal til enhver tid være åpne, mens andre veier skal være gjennombrøytet til klokken 09:00 på hverdager og 11:00 i helger og på helligdager. Se brøytekartet for detaljert informasjon om brøytetider.

Longyearbyen lokalstyre anmoder alle om å parkere biler, skutere og utstyr slik at brøytebilen kommer frem. Skader på utstyr som står innenfor 3 meter fra vegkant på ikke-merket parkeringsområde erstattes ikke.

Driftsvakt LNSS: Tlf. 79 02 49 50, tastevalg 3