åpningstider.jpg
Brannstasjonen er åpen mandag - fredag kl 08.00 - 16.00.
 

110-sentralen

Brann og redning har 110-varslingssentral i Tromsø, som er døgnbemannet. Store deler av Longyearbyens bygning - og boligmasse er nå tilkoblet 110-varslingssentral.

Salg av brannutstyr

Longyearbyen brann og redning har til salg blant annet:

- 2kg ABC håndslukkere
- 6kg ABC håndslukkere
- 12 kg ABC håndslukkere
- 2kg CO2 håndslukkere
- 5kg CO2 håndslukkere
- Skumapparater
- Branntepper

Jobb som deltidsbrannmann

Ved behov for deltidsmannskaper blir det utlyst via Longyearbyen lokalstyres ledige stillinger.

Sentrale arbeidsoppgaver/ansvarsområder vil være:
- Inngå i fem-delt vaktturnus med beredskapsøvelser hver femte uke
- I samarbeid med vaktlaget sørge for kvalitetssikring av tjenester og oppgaver utført av vaktlaget
- I samarbeid med vaktlaget sørge for at vaktlagets samlede ressurser blir utnyttet på en mest mulig effektiv og rasjonell måte
- Ambulansetjeneste 
- Medvirke til å utvikle en positiv lagånd i vaktlaget

Vi ønsker at du har:
- Brannfaglig utdanning/samt førstehjelp
- Brannfaglig praksis 
- Annen yrkesfaglig utdanning
- Samarbeidsevne, lojalitet, ærlighet og nøyaktighet
- Personlig skikkethet for stillingen
- God fysikk, tåle arbeid i stor høyde og ikke ha klaustrofobi. 
- Førerkort minimum klasse B